Om oss

I Kvikna er vi alle lidenskapelig opptatt av å lage løsninger sammen med og for de som trenger det mest. De som er på jobb for å hjelpe oss eller våre nærmeste når vi trenger det som mest.

Med et langsiktig perspektiv, erfaring og god gammeldags innovasjonskraft utvikler vi teknologi som løfter hverdagen til millioner av mennesker.

Og vi er i godt selskap. Sammen med Dips, Dips Front, Aidn, ReMin, Extensor, DeepInsight, DiaGraphtIT og Davidhorn er vi en del Kernel-konsernet. Kvikna har 35 ansatte, med kontorer i Tønsberg og Bergen.

Våre verdier er

  • Være omsorgsfull
    Vekke tillit
    Skape begeistring

Omsorg

Vi er årvåkne og oppmerksomme. Vi bryr oss og følger nøye med på behovet til våre brukere.

På samme måte som legene må være årvåkne og oppmerksomme for å riktig diagnostisere deres pasienter, skaper vi meningsfulle løsninger som muliggjør bedre omsorg.

Vi bryr oss om, og arbeider for å forbedre vårt helsevesen. Vi bryr oss om resultatet av våre produkter og vi bryr oss om arbeidshverdagen til helsepersonell.

Tillit

Vi er vågale og modige. Vi er ikke redde for å gjøre ting annerledes i jakten på å finne nye måter å la helsepersonell levere bedre helsehjelp til sine pasienter.

Vi er ikke redd for å bryte konvensjoner og å stille kritiske spørsmål når vi ser at eldre løsninger ikke muliggjør god helsehjelp.

Vi har tillit til det vi gjør og vekker tillit med våre løsninger for helsepersonell.


Begeistring

Vi er positive og sjarmerende. Vi tror på at hvis vi kan gjøre arbeidet intuitivt så skaper det også begeistring.Vi tror på løsninger som gjør hverdagen til allmennlegene til en fryd.

Vi ønsker å være et godt selskap i hverdagen og et fornøyelig verktøy for helsepersonell å bruke.

Vi skaper begeistring i livet til brukerne gjennom våre løsninger.